In gesprek als professional

Met het afronden van je opleiding en het betreden van de arbeidsmarkt ben je niet uitgeleerd. In tegendeel. Het meeste van wat je zult leren gaat nog komen. Intervisie is, binnen beroepsgroepen waarbij contact tussen mensen cruciaal is, een leervorm waarin professioneel handelen onderwerp is van gesprek. Artsen (in opleiding) reflecteren met een groep gelijkgestemden aan de hand van praktijkervaringen op hun eigen handelen en bieden elkaar steun en advies. Ik begeleid bijeenkomsten met als doel dat de groep dit op termijn zelf kan doen. Een dag 'de hei op’ met het team. Om even afstand te nemen van het werk, te reflecteren, plannen voor de toekomst te maken of na te denken over hoe je als groep met elkaar bezig bent en wilt zijn. Het kan op vele manieren. Ik geloof in een vorm die praten combineert met iets creëren. Samen met een beeldend kunstenaar begeleid ik een teamdag die uitmondt in iets tastbaars.


Intervisie

Intervisie is een bijzondere vorm van groepsleren die idealiter plaats vindt met 5 tot 8 personen. Deze mensen vervullen eenzelfde soort rol of functie in hun organisatie(s) of tijdens hun opleiding. Tijdens een intervisie bijeenkomst is er gelegenheid om stoom af te blazen, ervaringen te delen, en steun of advies te krijgen van de groep. Voorbeelden van in te brengen zaken zijn nieuwe situaties die mensen hebben meegemaakt en hoe ze daarin al dan niet gehandeld hebben, zorgen die mensen ergens over hebben, observaties die ze over zichzelf hebben gedaan, irritaties, gemaakte fouten en ontvangen feedback. Van 'Ik mag haast niks doen in mijn coschap', tot 'Ik ben onzettend moe', van 'Ik heb een nare begeleider' tot 'Ik leer het nooit!'. De groep helpt om de situatie die iemand inbrengt verder te onderzoeken en blinde vlekken op te sporen door het stellen van vragen. Zo kan inzicht op een dieper niveau bewerkstelligd worden alvorens er, indien gewenst, en altijd pas in laatste instantie, adviezen worden geven.

In intervisie ligt het accent echter op het uitdiepen van het ingebrachte punt en het relateren hiervan aan de persoon die het inbrengt, met diens achtergrond, zijn of haar opvoeding, karakter en normen en waarden, en niet op het advies. Als het goed is, heeft de inbrenger tegen die tijd namelijk zelf al een idee gekregen over een 'oplossing'. Voor het doen van intervisie bestaan vele verschillende werkvormen en modellen. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt een variant gekozen. De voorzitter, die ervaring moet hebben met deze rol, zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan het gekozen model en de regels die daaruit voortvloeien. Het borgen van de veiligheid is hierbij een belangrijke taak. Omdat de ingebrachte thematieken over het algemeen herkenbaar zijn voor de andere deelnemers, leert iedereen, of hij nu inbrenger van iets is of niet. De ervaring leert dat de deelnemers verrassende dingen over zichzelf ontdekken van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor is een bepaalde instelling en houding nodig: Eerlijk naar jezelf willen kijken en een zekere mate van tijdelijke oncomfortabelheid durven/kunnen ervaren als de vragen wat persoonlijker worden. Een intervisie bijeenkomst duurt in de regel tussen de 1,5 en 2,5 uur. Dit in tegenstelling tot supervisie waarin een duidelijk verschil is tussen de rol van de leermeester en die van de lerende(n).

Een beeld dat werkt

In deze unieke workshop maakt u met uw afdeling of team, onder leiding van een beeldend kunstenaar en een organisatie deskundige, een kunstobject voor (in) uw organisatie. U wilt met uw team een dag 'iets leuks doen', maar het liefst iets dat een blijvend, tastbaar resultaat geeft. 'Een beeld dat werkt' is zo’n dag. Omdat het proces van ontwerpen en maken van het beeld gekoppeld wordt aan de primaire taak van het team, de onderlinge communicatie en de samenwerking, is deze dag een perfecte gelegenheid om: te bekijken waar u als team voor staat, nu en in de toekomst, en hoe dat in een kunstwerk kan worden uitgedrukt uw sterke punten te vieren, als groep en als individuen aandachtspunten voor het team en de leden op een speelse manier naar boven te halen een verdiepingsslag te maken in het contact en de samenwerking met elkaar creativiteit te stimuleren. In een kennismakingsgesprek bekijken we op welke manier we uw wensen en onze werkwijzen op elkaar kunnen afstemmen. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Het praktijk gedeelte van de workshop wordt ondersteund door Peter Silverstein van het Atelier voor Beeldende Kunst. (www.golem-art.nl)