In gesprek met jezelf en de ander

Geregeld overvalt je de gedachte: 'Zit ik op het juiste spoor? Met mijn opleiding of studie, met mijn baan?' 'What makes me tick?', zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Hoever staat je leven af van je dromen en hoe realistisch zijn die dromen eigenlijk? Al vragend en met behulp van verschillende technieken help ik je je gedachten te ordenen en concreet te maken. De persoonlijkheidsvragenlijsten MBTI en GOLDEN, gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung, kan ik hierbij gebruiken. De zelfkennis die je hiermee opdoet maken toekomstige functionerings-, loopbaan-, en sollicitatie gesprekken gemakkelijker.

Niet alleen loopbaanvragen maar ook andere onderwerpen in je leven kunnen gebaat zijn bij coaching door een onafhankelijke derde. Je ziet op tegen een gesprek met je leidinggevende, je hebt geregeld aanvaringen met je collega, je blijft maar malen over iets. Zaken waarmee je niet in therapie hoeft te gaan, maar die te belangrijk zijn om te laten liggen. Geen medisch, maar wel een psychologisch consult waard waarin je je gedachten kunt ordenen en helder kunt krijgen.

Soms lijkt het hebben van een baan in deze tijd een luxe, iets waar je vooral niet over mag klagen. En toch. Naast het plezier en de voldoening die eruit kunnen vloeien, werken veel mensen vandaag onder (te) hoge druk. Dat kan zijn weerslag hebben op het concentratievermogen, je energie en effectiviteit. Wanneer er aan de druk zelf weinig te veranderen valt, kun je baat hebben bij hartcoherentietraining. Aan de hand van biofeedback leer je zelf invloed uitoefenen op je welzijn en raak je stresswijs.


Psychologisch consult

Met een lichamelijke klacht ga je naar de dokter. Als je toe bent aan een dosis ontspanning kun je een avond naar de sauna of een bezoek brengen aan een masseur. Maar als je psychologische hulp nodig hebt haken veel mensen af omdat ze denken dat ze in therapie moeten of een intensieve training moeten volgen. Dit zijn langdurige en kostbare processen terwijl je soms met één afspraak al behoorlijk geholpen kunt zijn. Ik bied deze vorm van begeleiding, die ik psychologisch consult noem, aan. Dit zijn voorbeelden van situaties waarbij een psychologisch consult zinvol kan zijn: Je ziet op tegen een gesprek met iemand (je baas, je schoonmoeder etc) en weet niet goed hoe je het aan zult pakken… Je hebt geregeld aanvaringen met iemand (je collega, je zoon etc) en vraagt je af wat er toch steeds gebeurt… Je wilt meer te weten komen over jezelf in relatie tot een keuze waar je je voor geplaatst ziet… Je wilt empatisch of juist kritisch beluisterd worden over een gevoel of idee waarmee je rondloopt… Je wordt gek van iets dat in je hoofd blijft rondmalen...

Door middel van een kort intake gesprek bekijken we of het eenmalig psychologisch consult de geschikte werkvorm is. Indien niet, dan geef ik je advies over een geschiktere vorm of persoon/instantie die je verder kan helpen. Als ik inschat dat je bij één gesprek (met soms een kort vervolg) baat zult hebben, kunnen we direct aan de slag. Op een energieke en zorgvuldige manier, gebruik makend van methodieken uit onder andere de Myers-Briggs Type Indicator, Appreciative Inquiry, Geweldloze communicatie, de Theorie van de 4 Schilden en Kernkwaliteiten, zullen we samen aan het werk zijn. Wanneer het gaat om de relatie met iemand anders (ouder, kind, partner, collega) kan ik op verzoek een 'drie-gesprek' leiden.

Spoorzoeken

Het leven is een gigantisch station geworden met honderden perrons van waaruit je alle richtingen op kunt vertrekken. Op elk moment in de tijd. De veelheid aan keuzes en mogelijkheden, op een schaal die inmiddels de hele wereld omvat, kan overweldigend zijn en je verlammen. Welke opleiding zal je kiezen, zal je op die andere baan solliciteren, zal je wel of niet naar het buitenland gaan? Wat past er nou echt bij je? Wat is jouw specialiteit? Wat heb jij de wereld te bieden? Vanuit mijn achtergrond in de Arbeids- en Organisatiepsychologie en 10 jaar werkervaring als trainer en coach, help ik je de afstand te nemen die je nodig hebt om jezelf beter in beeld te krijgen. Mijn werkwijze is erop gericht om met jou je 'fundering' in kaart te brengen. Dit zijn onderliggende principes, waarden en kwaliteiten die aan jouw keuzes ten grondslag liggen. Door je van deze principes en waarden bewust te worden, vallen automatisch een aantal keuzes af en word je naar een bepaald spoor geleid. Heb je eenmaal je spoor te pakken dan zullen er natuurlijk nog steeds opties overblijven, maar die zijn als het ware allemaal goed, omdat je nu weet dat je in de goede richting gaat.

Bijkomend voordeel is dat je nu ook van 'de reis' kunt gaan genieten, in plaats van je enkel en alleen op het eindstation te richten zwoegen. Afhankelijk van je vraag stel ik begeleiding op maat samen dat zal bestaan uit een aantal uren coaching. Ik werk pragmatisch en concreet . Naast mijn eigen oefeningen gebruik ik Kernkwaliteiten, Myers Briggs Type Indicator, Belbin Teamrollen, Geweldloze Communicatie, de theorie van de Vier Schilden, Mindmapping, Geleide fantasieën, Rollenspellen, Doelstellingen formuleren, Big Mind, Appreciative Inquiry etc. Soms geef ik huiswerk mee. Dit werk vindt bij voorkeur plaats in de rustige werk- en wandelomgeving van Onnen.

Stress-wijs

Werk kent vele kanten. Het is een plaats waar je je talenten kunt laten zien, je kunt ontwikkelen en plezier kunt beleven aan samenwerking met anderen of het bereiken van resultaten. Het is ook een plaats waar het door krappe budgetten, hoge eisen en gespannen verhoudingen lastig kan zijn het hoofd koel te houden en in balans te blijven. Veel medewerkers rapporteren een hoge werkdruk of andere stressbronnen, die tot op een bepaalde hoogte het beste in hen boven haalt, maar ook zijn tol eist in de vorm van spanningsklachten, concentratieproblemen en vermoeidheid.

Als Psycholoog Arbeid en Gezondheid (NIP) verzorg ik training en coaching binnen en buiten organisaties rond de thema’s stress en work-life balance. Inmiddels wordt het ook wel vitaliteitsmanagement genoemd. Hierbij gebruik ik verschillende technieken die gericht zijn op het vergroten van zelfinzicht en zelfsturing. Zeer behulpzaam vind ik hierbij de biofeedback methode van Heartmath, een Amerikaanse onderzoeksorganisatie die een programma heeft ontwikkeld dat mensen RUST, EVENWICHT en VEERKRACHT geeft. Met het Heartmath stress reductie programma ontdek je dat je meer invloed hebt op stress dan je dacht. Via biofeedback (je wordt gekoppeld aan een computer) worden de fysiologische effecten van stress zichtbaar gemaakt.

Vervolgens leer je via een aantal oefeningen je lichaam en geest zodanig in balans te brengen dat je je minder gespannen voelt en weer helder kunt denken. Ook dit kun je op de computer zien. Mensen die een langere periode met deze methodieken werken ervan een hoger energieniveau, slapen beter en voelen zich emotioneel meer in balans. Het is verbazend hoe eenvoudig de oefeningen zijn waarmee je hartcoherentie tot stand kunt brengen en hoe snel dit lukt. Je kunt de oefeningen daarom doen tijdens je dagelijkse bezigheden en er dus direct de vruchten van plukken!

Het programma bestaat uit 6 tot 8 modules van 60 minuten. Deze sessies worden meestal met tussenpozen van een week (soms twee) en individueel gegeven. Je werkt aan de hand van een werkboek en succes is absoluut gegarandeerd als je tussen de sessies blijft oefenen. HeartMath is a registered trademark of the Institute of HeartMath. Het programma wordt vergoed voor medewerkers van bedrijven die bij Achmea Livvit zijn aangesloten.

MBTI, GOLDEN

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is een unieke persoonlijkheidsanalyse omdat er geen verkeerde antwoorden mogelijk zijn en je niet in een 'hokje' wordt gestopt. Het doel van de MBTI is om je inzicht te verschaffen in de natuurlijke neigingen die in jou bovenkomen, als je gevraagd wordt hoe je voorbeeldsituaties aan zou pakken. Alles kun je leren, stelt de MBTI, al moet je er soms hard voor werken. En dat doen we ook, omdat we in verschillende (werk)omgevingen willen en moeten functioneren. MBTI kijkt als het ware door je kwaliteiten heen op zoek naar datgene wat je 'haast vanzelf' doet. Wat vanzelf gaat kost je namelijk minder energie. Je vermoeid, overbelast of ongeinspireerd voelen kan voortkomen uit het niet kunnen gebruiken/inzetten van je natuurlijke manier van doen. MBTI brengt voorkeuren in kaart rond:

De MBTI brengt samen met jou je voorkeuren in kaart. Dit is een tweede belangrijk verschil met andere vragenlijsten. Na invullen van de vragenlijst, heb je een gesprek met mij waarin ik je begeleid bij het doen van een zelfanalyse en vergelijken we die met de uitslag van de vragenlijst. Heb je eenmaal je voorkeuren in beeld, dan kun je bekijken hoe je jouw leven hebt ingericht en waar en hoe je jouw voorkeuren (eventueel beter) kunt inzetten. In de praktijk blijkt dat kleine veranderingen grote effecten kunnen hebben op je levensplezier en dat bijna iedere baan, opleiding, stageplaats, vriendschap of relatie zo kan worden bijgesteld dat het (nog) beter bij je past. MBTI wordt veel gebruikt in organisaties vanwege haar toepassingen op leiderschap, teameffectiviteit, loopbaanontwikkeling, stress en conflicthantering etc. Mijn ervaring is dat het ook in de privé- en relatiesfeer waardevolle inzichten kan opleveren. MBTI kan individueel worden afgenomen of in groeps- of teamverband. Een recente, op de MBTI gestoelde nieuwe vragenlijst, is de GOLDEN, met een hoge betrouwbaarheid en validiteit. Op verzoek kan ik deze afnemen mits het om grotere aantallen gaat.